Lojistik Süreçleri Nasıl Yönetilir?

Pazarlama ve üretim kuruluşlarının lojistik destek olmadan hayatta kalması zordur. Lojistik destekler, doğru ürünü, doğru yerde ve vakitte, miktarda, şekilde ve kalitede rekabetçi bir fiyatla sağlamak için size yardımcı olur. Lojistik; nakliye, depolama, envanter, malzeme ve ambalajlama bilgilerinin birleştirip firmalara ulaştırılmalarını kapsar. Lojistik departmanı hedefleri arasında firma nakliye süreçlerini iyi bir şekilde yönlendirerek, süreçlerin prosedürlere uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak vardır. Lojistik departmanlarının görevleri arasında firmaların satın alma süreci ve müşteri hizmetlerinin planlanması, yönlendirilmesi bulunur. Bu departman günümüzde de geniş iş olanakları sunduğu için dikkat çekmektedir. Peki, geniş olanakları sunan lojistik departmanının görevleri neleri kapsar? • Müşterilerden gelen talep ve şikayetlere çözüm üretmeli, • Demirbaş malzemelerin listesini tutup envater sayımını gerçekleştirmeli, • Araç hareketlerini ve ceza süreçlerini takip etmeli, • Nakliye hizmetinin sorunsuz ve güvenilir bir şekilde gerçekleşmesi için araç belirlemelidir. Lojistik yönetimi iş yapılacak olan sektöre göre değişir. Fakat hangi sektör olursa olsun uygulanan bazı ortak kurallar vardır ve bu kurallar sayesinde hem verimlilik arttırılabilir. Hem de lojistik süreçleri başarılı bir şekilde yönetilebilir. • Lojistik süreçleri, hem dikkat gerektiren hem de stresli geçen durumlardan oluştuğu için ikna kabiliyeti ve insan ilişkilerinde deneyimli olan sosyal yönü güçlü olan kişileri tercih etmeniz sürecin daha kolay yönetilmesini sağlar. Bu özelliklere sahip olan kişiler süreç içerisine çıkabilecek sorunları önceden görebilir ve ona göre bir yol belirler. • Lojistik adımlarınızda takım çalışmasına sahip olmanız bir adım önde ilerlemenizi sağlar. Birlikte hareket etmek her işte olacağı gibi bu sektörde de önemli bir yer kapsamakta. • Lojistik süreçlerde tek bir plan ile yola çıkılmamalıdır. Birçok aşama ve süreç içeren bu sektörde asıl planın haricinde her zaman yedek planlarınız olmalıdır. Aksiliklere her zaman hazır olmalısınız. Lojistikte ambalajlama aslında paketlemeyle benzerlik göstermektedir. Ambalajlama işlemini içerme, muhafaza etme ve bilgi verme fonksiyonlarını yerine getirmek için ürünlerin ambalaj kapları ve koruyucu malzeme kullanılarak standartta yer alan yöntemlerle sarılmaları ve kaplara yerleştirilmeleri için kullanılan yöntemlerden biridir. Ambalaj ya da paketler üç değişik seviyede malzemelerden oluşabilir: • Birincil ambalaj; ürünleri direkt içine alan ilk, iç ambalajdır. Ürün ile doğrudan bir temas hâlinde olan bu ambalaj tüketiciye satılırken, kullanılan ambalaj türüdür. Ürünün kalitesi, kullanımı hakkında bilgileri içerir. •İkincil ambalaj; dış ambalaj olarak bilinir ve birincil ambalajı yani iç ambalajı toplu sevk sıralarında koruma özelliği gösterir. Tüketiciye satılan ürünleri sınıflandırmak için kullanılan ambalajdır. •Üçüncül ambalaj; birincil ve ikincil ambalajlarının nakliye ve sevk sırasında zarar görmemeleri için, taşınma sırasında kolaylık sağlanması için gruplandırılarak bir araya getirilip, ürünlerin tüketiciye ulaştırılmasında kullanılır. Lojistik kendi içerisinde çeşitli alanlara ayrılmaktadır. Bu alanlarda şöyledir; •Tedarik Lojistiği: İşletmeye değer katan temel işlevleri yani materyallerin tedarikçiden üreticiye, depo ve perakekende girişlerinin planlaması, ürün akışı sağlanması gibi faaliyetlerinin bütününü sağlar. •Üretim Lojistiği: Üretim endüstrilerinin yararına olacak şekilde kullanılan, işletmelerin mal akışlarının, bilgi akışlarının planlanması, kontrolünü ve yönetimini kapsar. •Dağıtım Lojistiği: Üretim aşamasının tamamlanıp ürünlerin pazara ve tüketicilere dağıtılmasını kapsar. •Geri Dönüş Lojistiği: Planlama, uygulama, kontrol, hammaddenin maliyet etkisi ve daha birçok unsurun bilgileri ile birlikte tüketim noktasından başlangıç noktasına doğru tekrar değer kazanması için geçirilen süreci ifade eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir