Hz. Muhammed’in bayram sofrasından: Deşişe tarifi

Deşişe kelimesi, ”iri parçalar halinde dövülerek öğütülen buğday ve arpa” anlamına gelen Arapça kelime ceşîşten gelmektedir. Ceşîşe, genellikle Arap yarımadasında meşhur olup öğütülmüş hububatın, et veya hurma katılarak pişirilmesiyle yapılan yemeğin adıdır. Zamanla halk dilinde deşişe şekline dönüşmüştür. Deşişenin yaygın olarak tüketilmeye başlanması ve sosyal bir anlam kazanması Hz. Peygamber (s.a.v) döneminde olmuştur. Hadislerde bir kısım sahabenin Hz. Peygamber’e deşişe pişirdiği, zaman zaman da onun ashabı deşişe yemeye davet ettiği belirtilmektedir. Bu dönemden itibaren deşişe yemeğinin hazırlanıp dağıtılması, İslâm halifeleri ve sultanları tarafından bir gelenek haline getirilmiştir. Bu yemek zamanla ”deşişe-i Resûlullah” adıyla meşhur olmuş ve Haremeyn fakirlerine vakfedilen en eski sadakalardan birini oluşturmuştur. Peki, fakirlere dağıtımı için araziler tahsis edilen deşişe nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte deşişe tarifi… Hz. Muhammed in bayram sofrasından: Deşişe tarifi #1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir