Esnaf ve sanatkarın Halkbank kredi borçları ertelendi

Esnaf ve sanatkarlara 31 Aralık 2020 ve öncesi tarihlerde Halkbank tarafından kullandırılan düşük faizli krediler, taksit sayısı değiştirilmeksizin, kalan vadeye yayılmak suretiyle ertelendi. Erteleme esnaf ve sanatkarın Türkiye Halk Bankasından kullandıkları düşük faizli kredilerden doğan borçları olduğu gibi TESKOMB kefaletiyle veya doğrudan kullandırılan düşük faizli kredileri kapsıyor. Bu kapsamda, söz konusu kredilerden doğacak borçlardan, ilgili hesap devresinde tahsil edilemeyip henüz tasfiye olunacak alacak kapsamına alınmayanlar ile 1 Ocak-30 Haziran tarihleri arasında vadesi dolacak olan ve bugün itibarıyla itfa edilmeyenler, ilgili mevzuatına göre faiz tahakkuk ettirilerek taksit, vade ve hesap devresinden itibaren başvuru şartı aranmaksızın ertelenecek. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, erteleme dönemi boyunca taksit/anapara borcu ve tahakkuk edecek faizin esnaf ve sanatkarlara yansıyan kısmı ve vergiler kalan taksitlere eşit olarak eklenecek. Esnaf ve sanatkarın Halkbank kredi borçları ertelendi #1 Kredileri ertelenen esnaf ve sanatkarlardan, erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına yönelik taahhütname alınacak. Aksi durumu tespit edilen esnaf ve sanatkârlar erteleme kapsamından çıkarılacak. Borçları ertelenen esnaf ve sanatkarlara talepleri halinde Halkbank tarafından düşük faizli kredi açılabilecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir