BPN ödeme ve elektronik para hizmetlerinin faaliyet kapsamı genişletildi

BPN ödeme ve elektronik para hizmetlerinin faaliyet kapsamı genişletildi
BPN ödeme ve elektronik para hizmetlerinin faaliyet kapsamı genişletildi
Resmi Gazete’de yıyanlanan karar ile BPN Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ mevcut faaliyetlerine ek olarak Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un 12. maddesinin 1. fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetlerini verebilecek. Şirket ayrıca, aynı Kanun’un 18. maddesinin 2. fıkrasında yer alan elektronik para ihracı faaliyetini sunabilecek. İlgili bentlerde geçen ödeme hizmetleri, “ödeme hesabına para yatırılması ve ödeme hesabından para çekilmesine imkan veren hizmetler de dahil olmak üzere ödeme hesabının işletilmesi için gerekli tüm işlemleri”, “ödeme hizmeti kullanıcısının ödeme hizmeti sağlayıcısı nezdinde bulunan ödeme hesabındaki fonun aktarımını içeren, bir defaya mahsus olanlar da dahil doğrudan borçlandırma işlemi, ödeme kartı ya da benzer bir araçla yapılan ödeme işlemi ile düzenli ödeme emri dahil para transferini” ve “ödeme aracının ihraç veya kabulünü” işlemlerini ifade ediyor. TCMB Elektronik para ihracına ilişkin bent ise “elektronik para ihraç etmek isteyen elektronik para kuruluşu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), izin almak kaydıyla faaliyette bulunabilir.” ifadelerinden oluşuyor.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*