‘2022 yoksulluk oranı yüzde 14.4’

TÜİK, 2022 yılına ilişkin yoksulluk ve yaşam koşulları istatistiklerini açıkladı. Buna göre ‘eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan geliri’nin yüzde 50’si dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırı baz alınarak yoksulluk oranı, 2022’de aynı düzeyde kalarak yüzde 14.4 oldu. ‘Medyan gelir’in yüzde 60’ı dikkate alınarak belirlenen yoksulluk oranı 0.3 puan artarak yüzde 21.6; yüzde 40’ı dikkate alınarak belirlenen yoksulluk oranı 0.9 puanlık azalış ile yüzde 7.6; yüzde 70’i dikkate alınarak hesaplanan yoksulluk oranı ise bir önceki yıla göre 0.6 puanlık artış ile yüzde 29.3 oldu.

Tek kişilik hanehalklarında yoksulluk oranı bir önceki yıla göre 1 puan artarak yüzde 7.5, çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanehalklarında ise 2.6 puan artarak yüzde 11.7 oldu. En az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hane halklarının yoksulluk oranı 1.1 puan artarak yüzde 19.6, tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarının yoksulluk oranı ise 0.3 puan azalarak yüzde 13.9 oldu.

TEK KİŞİLİK HANELERDE ORAN DAHA DÜŞÜK

Okur-yazar olmayan fertlerin yüzde 27.7’si, bir okul bitirmeyenlerin yüzde 24.4’ü, lise altı eğitimlilerin yüzde 13.8’i, lise ve dengi okul mezunlarının ise yüzde 7.8’i yoksul. Yükseköğretim mezunları ise yüzde 2.6 ile en düşük yoksulluk oranına sahip grup oldu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir